Przyszłość dla przemysłu w mieście

Przyszłość dla przemysłu w mieście

Żyjemy w czasach, w których gospodarka ulega licznym przemianom. W siłę rosną szeroko rozumiane usługi, a także sektor nowych technologii, który tylko częściowo ma bezpośredni związek z przemysłem, choć pośrednio oddziałuje na wszystkie niemal dziedziny ludzkiego życia.

Skoro gospodarcze procesy są tak dynamiczne, to jakie jest w nich miejsce dla przemysłu? W dalszym ciągu jest i będzie to miejsce ważne, bo to jeden z sektorów gospodarki o znaczeniu strategicznym. Grunt jednak, aby nie brakowało w nim innowacyjności.

Przemysł innowacyjny, bazujący na najnowszych osiągnięciach techniki, a także biorący pod uwagę ideę zrównoważonego rozwoju i ekologii będzie bardzo dobrze funkcjonował w realiach współczesnych miast. Również tych, które twardo stawiają na tworzenie w pełni przyjaznych dla mieszkańców warunków.

Im przemysł nowocześniejszy, tym mniej dokuczliwy, więc zredukowanie owej dokuczliwości stanowi najpoważniejsze wyzwanie. Nie należy zatem popadać w pesymizm, a jedynie obserwować nowe kierunki uprzemysłowienia.