Strącanie chemiczne

Strącanie chemiczne

Chemiczne strącanie jest metodą oczyszczania wody, która polega na usuwaniu części jonów z wody. W celu ich usunięcia z wody wytrącane są słabo rozpuszczalne jony. Chemiczne strącanie jest stosowane po to, aby uniemożliwić bakteriom oraz wirusom rozwój w wodzie.

Bowiem zanieczyszczone środowisko jest idealnym miejscem dla ich życia, rozwoju i rozmnażania się. Po przeprowadzeniu chemicznego strącania konieczne jest jednak, tak samo jak w przypadku koagulacji, przejście przed sedymentację oraz filtrację. Czasami także dodatkowo przeprowadza się korektę pH.

Chemiczne strącanie jako proces oczyszczania wody jest w Polsce stosowane najczęściej do oczyszczania wód wykorzystywanych w celach przemysłowych. Często także, aby poprawić jakość oczyszczanej wody i zwiększyć wydajność procesu, dodatkowo wspiera się do także koagulacją, która nijako 'doczyszcza’ wodę. Chociaż głównym celem wykorzystywania strącania chemicznego jest oczyszczanie wody, to jednak na świecie proces ten często bywa stosowany także do usuwania zbyt dużej twardości węgla lub nadmiernej twardości wód.