Sedymentacja oraz flotacja – mechaniczne metody oczyszczania wody

Sedymentacja oraz flotacja – mechaniczne metody oczyszczania wody

Sedymentacja jest to jedna z popularniejszych metod oczyszczania wody. To proces, który na skalę przemysłową wykorzystuje się do oczyszczania wody zanieczyszczonej cząsteczkami o gęstości, która jest większa niż gęstość wody. Cząsteczki usuwane w procesie sedymentacji, ponieważ są gęstsze niż woda, opadają na dno, co znacznie ułatwia przebieg procesu.

Jednak nie wszystkie z cząsteczek zawsze opadają tak samo, dlatego też proces sedymentacji jest bardziej złożony niż może się to na pozór wydawać. To jak cząstka będzie opadać zależy nie tylko od jej gęstości, ale także od jej wymiarów, kształtu, temperatury oraz kierunku i prędkości z jaką oczyszczana woda przepływa. Procesem oczyszczania wody podobnym do sedymentacji jest flotacja.

Flotacja jednak tym różni się od wcześniej opisanej sedymentacji że w jej przypadku przy użyciu powietrza z zanieczyszczonej wody usunąć można także te cząstki, które mają ciężar większy niż woda.