Adsorpcja – mechaniczna metoda oczyszczania wody

Adsorpcja – mechaniczna metoda oczyszczania wody

Adsorpcja jest jedną z popularniejszych metod oczyszczania wody na skalę przemysłową. Sam ten proces polega na tym, iż wszelkie zanieczyszczenia jakie znajdują się w wodzie są zatrzymywane na specjalnym, adsorpcyjnym złożu. Złoże to ma specyficzną strukturę i jest bardzo porowate, dzięki czemu jest w stanie wychwytywać zanieczyszczenia. Metoda adsorpcji znajduje jednak zastosowanie tylko w przypadku usuwania zanieczyszczeń fizycznych – nie jest bowiem w stanie zatrzymać zanieczyszczeń pochodzenia mechanicznego.

Im jednak złoże adsorpcyjne będzie bardziej porowate, a pory będą miały mniejszą powierzchnię, tym mniejsze zanieczyszczenia złoże będzie w stanie wychwycić. Adsorpcja jest stosunkowo tanią metodą oczyszczania wody, nie wymaga specjalistycznego i skomplikowanego sprzętu, można ją też szybko i łatwo przeprowadzić. Dzięki łatwej dostępności metoda ta znalazła szerokie zastosowanie w oczyszczaniu wody na szeroką skalę. Często jest stosowana jako pierwszy etap oczyszczania poprzedzając oczyszczanie chemiczne.