Proces doczyszczania wody

Proces doczyszczania wody

Najpopularniejsze a jednocześnie najskuteczniejsze metody doczyszczania wody to procesy membranowe. Metody te gwarantują bezpieczny dla środowiska przebieg procesu oraz dobry i wydajny efekt końcowy. Zastosowanie konkretnego procesu doczyszczania wody jest zależne m.

in. od zanieczyszczeń, które mają być usunięte oraz od końcowego przeznaczenia doczyszczanej wody.Do metod doczyszczania wody zaliczają się także techniki biochemiczne, fizykochemiczne oraz lityczne.

Są to też wszystkie procesy rozkładu zanieczyszczeń zarówno organicznych jak i nieorganiczne. Największe możliwości w kwestii doczyszczania wody dają natomiast wszystkie połączenia kilku technik. Zapewniają one niemal nieograniczone możliwości jeżeli chodzi o doczyszczanie wód.

Filtry, które stosuje się do doczyszczania wody zazwyczaj są wykonane z ceramicznych lub syntetycznych materiałów. Najczęściej jest to teflon, octan celulozy lub polisulfon. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest uzyskanie wody ultra-czystej.