Napowietrzanie wody w celu jej oczyszczenia

Napowietrzanie wody w celu jej oczyszczenia

Napowietrzanie wody jest stosowane dla oczyszczenia wody z rozpuszczonych z niej gazów. Gazy rozpuszczone w wodzie mogą m.

in. zmieniać jej barwę, zapach oraz smak.

Napowietrzanie wody umożliwia także usunięcie z niej związków organicznych a także pozwala na zwiększenie w wodzie zawartości tlenu. Dzięki napowietrzaniu wody można także z niej usunąć dwutlenek węgla, dzięki czemu zwiększy się odczyn pH wody.

Zwiększenie w wodzie zawartości tlenu pomaga stworzyć odpowiednie warunki do tego, aby przeprowadzić hydrolizę oraz utleniać w wodzie związki manganu i żelaza. Napowietrzanie wody jest stosowane zwłaszcza w celu zredukowania problemów ze zmieniającym się smakiem oraz zapachem wody.

Ma to szerokie zastosowanie w przemyśle. Samo napowietrzanie jest stosunkowo tanią metodą oczyszczania wody, jest także mało inwazyjne i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego.

Do jego przeprowadzania nie jest potrzebna zaawansowana technologia, metoda ta korzysta bowiem głównie ze związków chemicznych.

montaż płyt warstwowych