Ugotowany

Ugotowany

Pracownicy gastronomii, jak na przykład kucharze mają bardzo twórczą i ciekawą pracę. Nie jest ona jednak pozbawiona zagrożeń.

Dlatego zgodnie z polskimi przepisami również szef kuchni musi przestrzegać w swojej pracy zasady BHP. Kucharz ma wbrew pozorom zróżnicowane warunki pracy.

Oprócz parującej i gorącej kuchni z jaką go kojarzymy ma on na co dzień do czynienia także z chłodnią i magazynem. W każdym w tych pomieszczeń panuje inna temperatura i mikroklimat.

Do jego obowiązków należy także próbowanie potraw, używanie noży i innych ostrych narzędzi, praca z maszynkami różnego typu czy choćby artystyczne wykańczanie tego co ugotował. Jak widać zawód barwny ale nie pozbawiony ciężkich warunków w jakich przyszło mu pracować.

Dlatego pracownicy gastronomii powinni być odpowiednio ubrani, wyedukowani pod względem bezpieczeństwa i higieny stanowiska pracy. Biorąc odpowiedzialność za to co kucharz podaje do spożycia swoim klientom nie może sobie pozwolić na odstępstwa od surowych zasad przechowywania i magazynowania jedzenia, które przyrządza.

www.genova2009.it