Motor postępu technicznego

Motor postępu technicznego

Jeśli bierzemy pod lupę zagadnienie rozwoju cywilizacyjnego ludzkości, to łatwo możemy wyodrębnić różne elementy, które na to szerokie zjawisko się składają. Jednym z nich jest z całą pewnością postęp techniczny rozumiany głównie jako pojawianie się nowych wynalazków i rozwiązań. Część z nich przekłada się na naszą codzienność i wiąże się na przykład z upowszechnieniem komputerów, telefonii komórkowej czy ogólnie elektroniki użytkowej. Inne są mniej spektakularne, ale silnie wpływają na kształt przemysłu.

Sam przemysł jako potężny segment w ramach gospodarki narodowej i globalnej wymusza niejako pojawianie się innowacji. Bardzo często to konkretne firmy dają impuls do rozwoju pewnych odcinków wiedzy naukowej. Wszak dość powszechnie to firmy produkcyjne finansują szeroko zakrojone badania i eksperymenty, których rezultatem są nowe technologie – nierzadko objęte patentami i jako takie zarezerwowane dla konkretnych marek i grup kapitałowych. Część z nich ulega jednak upowszechnieniu i pcha cywilizację naprzód.