Identyfikacja genów chorobowych

Identyfikacja genów chorobowych

Dotychczas stosowane w medycynie podejście do leczenia pacjenta polegało na zidentyfikowaniu jednostki chorobowej i podawaniu leków skierowanych na jej zwalczanie.

Czasami okazywało się jednak, że bywały one nieskuteczne, pomimo, iż przeznaczone są do zwalczania kreślonej przypadłości.

Nowoczesna medycyna, medycyna przyszłości pragnie zmiany takowej koncepcji postępowania.

Jej głównym założeniem jest opracowanie schematu genów odpowiedzialnych za powstawanie określonej choroby.

Takowa wiedza pozwoli na pogrupowanie, zapewne także stworzenie nowych, leków oddziaływujących celowo na danego wirusa czy też bakterię.

Rozwój i zgłębienie takowej wiedzy pozwoli na określenie molekularnych mechanizmów nie tylko choroby, ale także na opracowanie nowoczesnych leków odziaływujących tylko i wyłącznie na daną jednostkę i jak w najmniejszym stopniu wyniszczające resztę organizmu.

Ważne jest w tej teorii to, iż wybór sposobu leczenia będzie zależeć od dokładnej analizy choroby a nie tylko od jej wstępnych symptomów.

dyskopatia lędźwiowa